Τετάρτη, Δεκεμβρίου 24, 2008

Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΞΙΩΤΗ

Η σημερινή νύχτα δεν είναι της μεγάλης γιορτής...

Η σημερινή νύχτα δεν είναι κανενός μεσσία...

Η σημερινή νύχτα είναι του κάθε μοναξιώτη που κάνει πέτρα την οργή του...

Η σημερινή νύχτα είναι του κάθε μοναξιώτη που φιλοξενεί χαμένους μάγους...

Η σημερινή νύχτα είναι του κάθε μοναξιώτη που η βουβή του κραυγή ακούγεται παντού...

Η σημερινή νύχτα είναι του κάθε μοναξιώτη που αραιώνει το γκέρκι του με αλκοόλ και στέκεται για χρόνια μακριά από τη γιορτή...

Η σημερινή νύχτα είναι του κάθε μοναξιώτη που περιμένει να ξημερώσει για να έρθει η άνοιξη μια μέρα πιο κοντά παρόλο που το πιο όμορφο της λουλούδι τον έκανε χίλια κομμάτια...

Η σημερινή νύχτα είναι του κάθε μοναξιώτη που η βλασφήμια του γκρεμίζει ολόκληρους κόσμους ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: