Σάββατο, Νοεμβρίου 08, 2008

ΕΚΕΙ

Εκεί που η φαντασία γεννάει ζωή...

Εκεί που η μοίρα στέκεται ανήμπορη...

Εκεί που η παράνοια είναι κοινή....

Εκεί που ένα βλέμμα αρκεί για μια ζωή...

Εκεί που το τίμημα από τα όμορφα μπορεί να σηκώνεται ακόμα...

Εκεί που ένα λάθος αξίζει όσο χίλια σωστά...

Εκεί που τα λόγια σκοτώθηκαν από τις ματιές τις αληθινές...

Εκεί αν βρεθείς να μείνεις....